Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 124-TB/BTCTU, ngày 10/6/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kèm theo Thông báo 124 và các biểu mẫu)
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1478
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1478
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80266974