Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức viên chức lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Quyết định số 1699-QĐ/TU, ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)
Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức viên chức lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 67
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 67
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16011387