Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

-----

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 33-QĐi/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, BTV Tỉnh ủy thông báo lịch tổ chức tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy như sau:

1. Nội dung tiếp công dân:

- Những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

- Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã được chính quyền hoặc các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình.

2. Thời gian:

Tiếp công dân định kỳ vào ngày 29 hàng tháng, bắt đầu từ 8h00, ngày 29 tháng 10 năm 2019  (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề tiếp theo).

3. Địa điểm tổ chức tiếp công dân:

 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số nhà 45, đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

4. Tổ chức thực hiện:

Để chuẩn bị cho công tác tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân tất cả các ngày làm việc trong tháng tại Phòng 103, nhà 5 tầng thuộc trụ sở làm việc của các ban đảng Tỉnh ủy.

- Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị nội dung, đề xuất thành phần tham gia tiếp công dân. Tham mưu văn bản thông báo kết quả phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

- Ban tiếp công dân tỉnh chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.

- Công an tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh bảo đảm an ninh trật tự tại phiên tiếp công dân.

- Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh thông tin, đăng tải Thông báo về việc tổ chức tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Vậy, thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

 

 THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CD.doc
1032 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 144
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 144
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16741753