Thông báo kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 579-TB/HĐ, ngày 06/9/2023 của Hội đồng thi tuyển Công chức, viên chức về kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)
Thông báo kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 851
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 851
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79675811