Thông báo kết quả thi vòng 2; thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 2 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1370-TB/HĐT, ngày 19/8/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về "kết quả thi vòng 2; thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4" (Kèm theo văn bản)
Thông báo kết quả thi vòng 2; thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 2 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1164
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81746617