Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 495-TB/HĐT, ngày 08/5/2023 của Hội đồng Thi công chức về Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023 (có văn bản và mẫu đơn phúc khảo kèm theo)
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 876
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 876
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78319812