Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1379-TB/HĐT, ngày 09/9/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1082
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1082
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81749311