Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ thi (vòng 1) 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1267-TB/HĐT, ngày 16/3/2020 của Hội đồng Thi công chức, viên chức lần thứ 4 về danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ thi (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Kèm theo văn bản)
Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ thi (vòng 1)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 132
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 132
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17023079