Thích ứng linh hoạt, từng bước nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới, mở cửa du lịch, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế và trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã bỏ quy định số người tập trung tại một thời điểm đối với hoạt động trong nhà và ngoài trời, cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại,… ; tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đối với người nhập cảnh, việc giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu được duy trì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP, ngày 25/6/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; tiếp tục duy trì, thực hiện linh hoạt công thức phòng, chống dịch “5K + Vắc xin, thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân + các biện pháp khác”; các địa  phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, thích ứng linh hoạt các biện pháp, hướng dẫn để sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với cấp độ dịch theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Cao Sơn-VPTU

 

 

66 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 413
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 413
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49729211