Thành lập Trường Phổ thông liên cấp trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND thành lập Trường Phổ thông liên cấp trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Đây là trường công lập nhiều cấp học, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được tuyển sinh và đào tạo bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; từng bước thực hiện cơ chế tự chủ; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và sự quản lý chuyên môn, kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tốt nghiệp và cấp bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thanh Lan

 

517 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 167
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 167
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15993671