Tháng Năm âm vang lời Bác 

Tháng Năm này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 128 năm, ngày sinh của Người. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca, tấm gương sáng chói về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng. Chính vì vậy, Người không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà nền văn minh nhân loại và lịch sử thế giới hiện đại đều dành những trang viết, thước phim với những mỹ từ để ca ngợi Người. Tiến sĩ M. Atmét, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương, đại diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO là một trong nhiều chính khách quốc tế đã viết “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó” . Một trong những điều làm nên sự kỳ diệu đó, chính là tấm gương nói đi đôi với làm của Người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy chúng ta:"Nói miệng, ai cũng nói được.Ta cần phải thực hành" (1). Và chính Người là tấm gương mẫu mực về điều đó.

Sau cách mạng tháng Tám-1945, nước ta lâm vào tình trạng đói rét. Đây là một trong ba thứ giặc mà chính quyền non trẻ của ta phải đối mặt. Trước một thực tế như vậy, ngoài biện pháp chủ yếu là phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm Bác Hồ đã đề xuất "Mỗi người, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa đem gạo đó (một tháng một bơ) để cứu dân nghèo.(2) Bác là người khởi xướng và cũng là người đầu tiên thực hiện chủ trương này. Ai đã từng biết chuyện: Có ngày đúng vào bữa cơm mà theo "lịch" nhịn ăn thì Bác phải tiếp khách. Và hôm sau Bác cương quyết nhịn ăn bù như mọi người đều không khỏi bùi ngùi, cảm động. Khi kêu gọi toàn dân tăng gia sản xuất thì sau giờ làm việc Bác đã cùng anh em cuốc đất trồng rau, nuôi cá, chăm sóc cây trái trong vườn. Người kêu gọi toàn dân tập thể dục, bởi "Dân cường thì nước thịnh". Và chính Người ngày nào cũng luyện tập thể dục, thể thao. Người khuyên cán bộ phải cần, kiệm, liêm chính thì Người là một mẫu mực về lối sống giản dị, thanh bạch. Người đã từ chối không ở ngôi nhà sang trọng thuộc toàn quyền Đông Dương mà chỉ ở ngôi nhà của người công nhân phục vụ toàn quyền thời đó. Ai đã từng một lần có dịp vào thăm nơi ở và làm việc của Người sẽ hiểu và biết thêm nhiều điều về tính cần kiệm và lối sống giản dị của Người.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân. Nói hay mà không làm thì vô ích. Đó là một tật xấu" (3) Bởi theo Người: "Mỗi đảng viên là một ngưòi thay mặt cho Đảng trước quần chúng để giải thích chính sách của Đảng và của chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước làm theo". Vì vậy: "... muốn cho quần chúng nghe lời mình làm theo mình, thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải làm thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu. Thế là làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và của chính phủ.(4)

Nghị quyết Hội nghị lần Tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”, chỉ ra rằng: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu“ là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Theo tinh thần đó, những suy nghĩ, biểu hiện "nói nhưng không làm", "nói một đàng làm một nẽo", hoặc " Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy..." (5) đều xa lạ và không bao gìơ thuộc về phẩm cách của người cán bộ, đảng viên và người công dân.

            Hiện nay, đất nước đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp hơn so với trước. Tình hình, bối cảnh trong nước, quốc tế đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường dưới tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nhiều yếu tố, xu hướng chính trị - kinh tế - xã hội khác. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn trong điều kiện phát triển bùng nổ của hệ thống thông tin, truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng. Chính vì vậy việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, trong đó có phẩm chất nói đi đôi với làm là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Và cũng là cách tốt nhất để chúng ta hội nhập và phát triển. Trí Ánh-Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị

_________________

          (1) Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập11, trang 136.

            (2) Hồ Chí Minh, tuyển tập, tập 1 NXB ST, Hà Nội 1960 trang 220.

            (3) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 11 NXB CTQG, H 2002  trang 136.

            (4) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6 NXB CTQG, H 2002  trang 189-190.

(5) Hồ Chí Minh, toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội 1995, tập 6 trang 345,346

1005 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 170
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 174
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5120867