Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng!”.

Theo đó, trong Tháng hành động tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung như ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động phòng, chống HIV/AIDS và triển khai nhiều các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác. Về tổ chức thực hiện giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các cấp, các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục, hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào cuối năm 2030 theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Quyết định số 1246/QĐ-TTG, ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Cao Sơn -VPTU

271 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 704
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 704
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71323093