Tập trung các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Để tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 25/4/2019, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ thị.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực hiện chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển. Khẩn trương rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 – 2021; đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công, tổng dự toán, quản lý dự án, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng... Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa; xây dựng chương trình xúc tiến thương mại gắn với phát triển thị trường; tăng cường liên kết, hợp tác tìm kiếm thị trường nội địa để tiêu thụ các mặt hàng thế mạnh của tỉnh; xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực. Phát triển thị trường thương mại điện tử, quảng bá, bán hàng thông qua môi trường mạng. Khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức chương trình khuyến mãi, giảm giá, tổ chức các hoạt động hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn... để phát triển thị trường tiêu thụ sản hẩm, kích cầu tiêu dùng. Thu hút đầu tư các trung tâm dịch vụ logistic, các tổng kho trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây phục vụ lưu thông hàng hóa hai chiều giữa các nước ASEAN. Tích cực thúc đẩy các hoạt động thương mại biên giới, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào để thúc đẩy cac loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ hai, quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phục vụ xuất khẩu, bảo đảm hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đề ra. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm lông móng; xử lý dứt điểm các ổ dịch mới, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời động vật mắc bệnh. Đẩy mạnh phát triển vốn rừng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp gắn với công tác bảo vệ rừng, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp. Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh hoạt và phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả, có kế hoạch khôi phục và tài đàn gia súc theo nhu cầu thực tế chăn nuôi. Đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực, hình thành các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao. Tiếp tục khôi phục và phát triển thủy sản, chú trọng nuôi tôm công nghệ cao, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn môi trường nuôi trồng thủy sản.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án công nghiệp quy mô lớn, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công trong năm 2019. Chủ động thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tập trung hỗ trợ, xử lý các vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhất là các dự án về năng lượng trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá lại, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, các khu, cụm công nghiệp của tỉnh để bảo đảm tính hợp lý của các quy hoạch, chiến lược. Trên cơ sở đó, lựa chọn các đối tác chiến lược cho các ngành, các doanh nghiệp và xây dựng các phương án phối hợp đầu tư phù hợp cho trước mắt và lâu dài.

Thứ tư, phát triển mạnh kinh tế du lịch, góp phần thúc đẩy ngành thương mại dịch vụ phát triển. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông – Tây và các tỉnh trong khu vực miền Trung, nhất là hai tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế để xây dựng sản phẩm du lịch chung. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể việc quy định cho phép xe du lịch của Lào, Thái Lan được phép vào tham quan các khu, điểm du lịch tại Quảng Trị theo Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng để thu hút khách du lịch qua Hành lang kinh tế Đông- Tây và phát triển loại hình du lịch Caravan. Xây dựng phương án liên kết với doanh nghiệp vận tải đưa vào sử dụng tàu cao tốc đóng mới của tỉnh vận chuyển khách tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ ổn định, đảm bảo chất lượng, an toàn, văn minh để khai thác, phát triển du lịch đảo Cồn Cỏ; đồng thời chú trọng tổ chức tốt các hoạt động du lịch, dịch vụ hỗ trợ và tích cực kêu gọi nhà đầu tư có nguồn lực, kinh nghiệm xây dựng cơ sở lưu trú đạt chuẩn cùng các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Tiếp tục khai thác tốt các sản phẩm du lịch đã có, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế và trong nước.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành chủ động triển khai thực hiện, với tinh thần trách nhiệm cao để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 đã đề ra và ghi dấu ấn quan trọng cho năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thanh Lan-VPTU

259 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 263
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 263
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15919246