Tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV cho hội viên phụ nữ 2 xã biên cương  

Ngày 30/6 Hội LHPN tỉnh tổ chức Tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV cho gần 150 cán bộ Hội cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, hội viên phụ nữ 2 xã biên cương Lìa, Xy (huyện Hướng Hóa).
Tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV cho hội viên phụ nữ 2 xã biên cương

Đồng chí Lê Thị Lan, UVBTV, Trưởng ban Xây dựng tổ chức hội chia sẻ tại buổi Tập huấn

Hoạt động nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ 2 xã nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII nhằm từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp vào cuộc sống , góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tại buổi tập huấn, Hội LHPN tỉnh cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn đội ngũ cán bộ hội 2 xã Lìa, xã Xy (huyện Hướng Hóa) cập nhật phần mềm quản lý cán bộ hội viên phụ nữ trong hệ thống hội, góp phần thực hiện hai khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội”, “Đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh” mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Huyền Trang

352 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 462
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 462
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68635088