Tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022 

Sáng ngày 12/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022 cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Dự và báo cáo tại Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Quốc, Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các học viên là đội ngũ Báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh được tiếp nhận kiến thức cơ bản về: vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng. Công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh, tình hình hiện nay. Một số kết quả nổi bật về công tác tuyên truyền miệng. Những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên truyền miệng hiện nay. Những hạn chế trong triển khai công tác tuyên truyền miệng. Thực trạng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên. Thực trạng công tác quản lý hoạt động Báo cáo viên, Tuyên truyền viên. Các nội dung liên quan đến kỹ năng tuyên truyền miệng: Kỹ năng tìm hiểu đối tượng, không gian, thời gian; Kỹ năng lựa chọn nội dung;, ghiên cứu và xử lý tài liệu; lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ, văn phong; Kỹ năng phát biểu, điều khiển sự chú ý, trả lời câu hỏi, bao quát hội trường và kết thúc buổi nói chuyện

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã hoạt động có nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Tuyên truyền miệng là một hình thức tuyên truyền giáo dục trực tiếp, thông qua nghệ thuật diễn giải, đưa tiếng nói và tình cảm của Đảng đến với mọi đối tượng, tác động trực tiếp vào trái tim, khối óc của từng con người. Tuyên truyền miệng là một giải pháp định hướng tư tưởng trực tiếp rất hiệu quả, dễ thay đổi phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng, góp phần tăng cường mối quan hệ trực tiếp, sinh động giữa Đảng với nhân dân, góp phần khắc phục tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng.

Hiện nay, trong thời đại bùng nổ thông tin, mọi người có thể tiếp cận, cập nhật thông tin từ nhiều nguồn, nhiều phương tiện khác nhau một cách tiện lợi, nhanh nhạy mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, những hình thức, lợi thế của các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại không thể thay thế, lấn át hoạt động tuyên truyền miệng. Những nguyên tắc cơ bản của tuyên truyền miệng đã, vẫn được giữ vững và ngày càng phát huy. Hoạt động tuyên truyền miệng tiếp tục góp phần đảm bảo tính Đảng, tính chiến đấu, tính quần chúng và tính khoa học. Tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, chính thống, không thể thay thế, vai trò của tuyên truyền miệng là một vũ khí sắc bén, linh hoạt, có truyền đạt, có đối thoại và định hướng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, trong đó có những thông tin "nhạy cảm" mà không thể một tài liệu, phương tiện truyền thông nào có thể truyền đạt được.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Lê Liên 

522 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 721
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 721
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78152708