Tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

Ngày 11/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở của Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin các huyện, thị xã thành phố; đội ngũ phóng viên báo chí trong tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ Chu Quốc Dũng - Phó Tổng biên tập Báo An Ninh Thủ Đô đã thông tin các kỹ năng về định hướng, tiếp cận, thu thập, khai thác và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: Tuyên truyền giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác dân tộc tính ngượng tôn giáo và các chính sách pháp luật về dân tộc tính ngượng tôn giáo; Nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn lợi dụng tính ngượng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; chủ động đấu tranh bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc của Việt Nam. Kỹ năng tuyên truyền phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc; Kỹ năng chủ động đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc của Việt Nam trên không gian mạng. Kỹ năng tuyên truyền trên báo chí và dư luận về tình hình tôn giáo, dân tộc của Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan báo chí, phòng văn hóa, Trung tâm văn hoá các huyện, thị, thành phố về công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo; chủ động đấu tranh bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc của Việt Nam. Lê Liên

 

31 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1948
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1948
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47550436