Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng 

(QT) - Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN. Để tập trung phòng ngừa tham nhũng, trước hết là tập trung thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ việc công khai minh bạch hoạt động thông qua thực hiện quy chế dân chủ. Đặc biệt là đối với các hoạt động chuyên môn như công tác cán bộ; mua sắm, quản lý tài sản công; đầu tư các công trình, dự án; quản lý, sử dụng tài chính ngân sách nhà nước; thực hiện thi đua khen thưởng, kỷ luật...

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát về công tác PCTN ở Công ty xăng dầu Quảng Trị

 

Nội dung công khai theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực, trong đó tập trung công khai minh bạch trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như tài chính-ngân sách, đầu tư-xây dựng cơ bản, cấp phép, đất đai và công tác cán bộ. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, đến nay các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành công tác kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

 

Năm 2015 đã có 58/58 đơn vị kê khai; số người đã kê khai 6.533/6.631 người (tỷ lệ 99%). Số bản đã công khai 6.523 bản đạt tỷ lệ 99,8%. Về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều quán triệt thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND tỉnh nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành giờ giấc và nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của CBCC, VC-LĐ. Triển khai các quy định của ngành về quy tắc đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn hóa nơi công sở; luôn tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

 

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành các kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị mình, góp phần đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm hơn trong công tác của mỗi cá nhân. Trong năm 2016 đã có 576 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

 

Về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng mà trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát, năm 2016 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện Luật PCTN, Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 3/11/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị định số 78/2013/ NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập; Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 24/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà và Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan liên quan thành lập đoàn rà soát liên ngành để rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế-xã hội, thực hiện các cuộc kiểm tra về thực hiện pháp luật PCTN theo kế hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước; Công ty TNHH MTV QL KTCT Thủy lợi Quảng Trị, Công ty xăng dầu Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị và Sở Tư pháp.

 

Ngoài ra các cấp, các ngành đã tiến hành hàng trăm cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc liên quan đến công tác PCTN. Trong năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 76 đơn, thư của các tổ chức, công dân gửi đến, trong đó có 13 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo, 30 đơn phản ánh, kiến nghị, kêu oan. Các nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan tới lĩnh vực đất đai, công tác cán bộ, về kết quả giải quyết các vụ án…Thông qua phản ảnh của người dân, báo chí, đơn thư các cơ quan chức năng đã phát hiện 3 vụ việc, vụ án, đơn cử như vụ án Nguyễn Quang Vũ, nguyên giám đốc Quỹ nhân ái người cao tuổi chi nhánh Quảng Trị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; vụ Nguyễn Thị Phương Nhi “Tham ô tài sản”; vụ việc sai phạm xảy ra tại Trung tâm Giống cây trồng- vật nuôi tỉnh.

 

Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Sở Y tế đã kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư tố cáo nặc danh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Trị, đã ra quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với 1 cán bộ và buộc thu hồi số tiền 104.041.000 đồng do không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, vi phạm công tác tài chính gây thất thoát ngân sách của đơn vị, gây hậu quả xấu trong khi thực hiện hoạt động khám sức khỏe cho người học lái xe.

 

Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo tiết kiệm hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động tại từng đơn vị. Có 53/87 đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có 24/87 đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và PCTN, trong đó có 5 đơn vị thành lập tổ tham mưu và có 4 đơn vị cử cán bộ giúp việc. Nhờ vậy đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

 

Tân Nguyên

 
 
965 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1088
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1088
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81568127