Xung quanh về hệ thống thông tin quản lý mới của ngành lâm nghiệp, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn (Ảnh: BT)

Phóng viên (PV): Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp đã được đưa vào sử dụng. Xin Thứ trưởng cho biết những lợi ích mà hệ thống mang lại cho ngành lâm nghiệp?

Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ 4.0, trong quản lý lâm nghiệp, chúng tôi xác định đó là ứng dụng các công nghệ cao, thành tựu khoa học của nhân loại, nhất là về sử dụng hình ảnh viễn thám, công nghệ thông tin gắn với các mục tiêu quản lý. Việc đầu tiên chúng tôi triển khai là tổ chức cơ sở dữ liệu về lâm nghiệp. 

Cơ sở dữ liệu này bước một bao gồm 4 nội dung cơ bản: Thứ nhất là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên cơ sở kết quả tổng điều tra kiểm kê mà chúng ta đã ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám vào xử lý để đảm bảo độ chính xác cao hơn. Với khoảng trên 1 triệu chủ rừng, bao gồm hộ gia đình, cá nhân, tổ chức ở 60 tỉnh, thành phố có rừng cùng với theo dõi đến lô trạng thái rừng. Hiện nay đã được cập nhật, kể cả số liệu được số hóa trên nền bản đồ trong cả nước từ cấp xã, huyện, tỉnh và cả nước.

Nội dung thứ hai lần này đưa vào bộ dữ liệu là những dữ liệu theo dõi chu kỳ diễn biến tài nguyên rừng 5 năm 1 lần, từ năm 1990 cho đến nay. Và thứ ba là đưa vào dữ liệu về những điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện đời sống của người làm nghề rừng. Thứ tư là sử dụng cơ sở dữ liệu về tổng điều tra kiểm kê để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hàng năm.

Thiết kế bộ cơ sở dữ liệu này là việc quản trị và cập nhật thường xuyên diễn biến của rừng từ cơ sở cấp xã và người thực hiện là kiểm lâm địa bàn. Trên cơ sở ứng dụng hệ thống tin học để tích hợp vào mạng chung, hệ thống này luôn luôn có sự thay đổi, biến động phù hợp với tình hình, đồng thời cho phép người sử dụng bao gồm các nhà quản lý, nhà khoa học và kể cả những người không phải là nhà quản lý, nhà khoa học có thể truy cập để theo dõi tình hình bộ dữ liệu này. Qua đó sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu.

Đồng thời, hệ thống giúp chúng ta trong việc chi trả dịch vụ môi trường rừng và tới đây sẽ sử dụng để đánh giá bể chứa các-bon để thực hiện dịch vụ tín chỉ CO2. Hệ thống cũng giúp những người quan tâm truy cập, giám sát tình hình quản lý bảo vệ rừng, tham gia đóng góp vào bộ dữ liệu để hoàn thiện hơn. Đặc biệt, quan trọng hơn là tham gia đóng góp về cơ chế chính sách để phát triển ngành lâm nghiệp.

Tôi đánh giá mặc dù là bước đầu nhưng bộ dữ liệu này là một khối lượng, dữ liệu rất đồ sộ, rất có giá trị mà chúng ta đã phải xây dựng trong suốt nhiều năm qua với sự hỗ trợ không chỉ của Chính phủ nước ta mà còn có sự hỗ trợ của Chính phủ Phần Lan. 

PV: Thứ trưởng đánh giá như thế nào về ứng dụng thực tiễn của hệ thống ở các địa phương?

Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Hiện nay chúng ta ở địa điểm vào được mạng internet đều có thể truy cập vào bộ dữ liệu này.

Bộ dữ liệu này rất quan trọng nhưng phải được cập nhật thường xuyên, cho nên chúng tôi đã đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp phải tham mưu cho Bộ NN&PTNT để có những quy định mang tính pháp lý và những quy định hướng dẫn kỹ thuật để người làm lâm nghiệp cơ sở, nhất là kiểm lâm địa bàn phải tinh thông về lâm nghiệp, nâng cao năng lực trình độ ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật vào bộ dữ liệu một cách chính xác nhất. Dù công nghệ thông tin chúng ta có hiện đại nhưng nếu người cập nhật, quản trị bộ dữ liệu không có những kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ lâm nghiệp, không có trách nhiệm đầy đủ thì bộ dữ liệu cũng không mang lại tính hiệu quả.

Vì vậy, mặc dù chúng ta đã có một bộ dữ liệu ban đầu đồ sộ rất tốt, ứng dụng khoa học nhưng việc duy trì được bộ dữ liệu là một quá trình rất cần được quan tâm.

Tôi cho rằng điều này không chỉ giúp ích cho trước mắt mà còn để bộ dữ liệu là dữ liệu lịch sử phục vụ cho việc đánh giá quá trình phát triển của ngành lâm nghiệp, đánh giá những giải pháp dài hạn trong lâm nghiệp, phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết về việc đảm bảo an toàn cho thông tin khi chúng ta công khai những dữ liệu của ngành lâm nghiệp trên hệ thống?

Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Bộ NN&PTNT rất quan tâm đến việc đảm bảo an toàn của bộ dữ liệu này. Muốn vậy, chắc chắn ngay trong quản trị bộ dữ liệu, kể cả quản trị về tin học, mạng máy tính này phải được phân tầng phân cấp và phải có những giải pháp để chống hacker. Đồng thời, có những giải pháp để lưu trữ, không chỉ là lưu trữ trong hệ thống máy chủ mà lưu trữ ở những ổ cứng đặt ngoài hệ thống hàng năm.

Đương nhiên việc cập nhật truy xuất thì phải có những “bức tường lửa” để ngăn chặn vi rút xâm nhập.

PV: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

 

BT (ghi)