Sư đoàn 968 triển khai thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 

Ngày 14/8, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sư đoàn 968 triển khai thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 968 đã tập trung lãnh đạo, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các nghị quyết, thông tư, nghị định, hướng dẫn thi hành Luật với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, sát với tình hình đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Từ đó xây dựng đội ngũ sĩ quan cơ bản bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý. Quá trình thực hiện luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đúng quy chế, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền. Hiện nay, tuyệt đại đa số cán bộ, sĩ quan của Sư đoàn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết được trình bày tại hội nghị, đồng thời chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, cũng như những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật. Đặc biệt, các ý kiến đều có nhiều kiến nghị, đề xuất thích đáng trong tổ chức thực hiện Luật thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Sư đoàn 968 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, nghị định và các hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ sĩ quan đủ số lượng, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Quan tâm giải quyết kịp thời đúng, đủ chế độ, chính sách, quyền lợi cho sĩ quan và thân nhân sĩ quan, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác, phấn đấu trưởng thành...

Tại Hội nghị, Sư đoàn 968 đã trao thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thanh Hải

316 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1653
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1653
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80265897