Sư đoàn 968 triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị quý 2 năm 2023 

Chiều ngày 31/3/2023, Sư đoàn 968 triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) quý 2 năm 2023.

Quý 1 năm 2023, hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn 968 được triển khai toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả, qua đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, nhất là chiến sĩ mới; thường xuyên duy trì có nền nếp, chế độ đối thoại dân chủ, kịp thời nắm, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; tổ chức có hiệu quả tọa đàm thanh niên “Chúng tôi là chiến sĩ” qua đó đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới an tâm tư tưởng công tác, hăng hái quyết tâm giành kết quả cao ngay từ những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của địa phương trên địa bàn thực hiện có hiệu quả mô hình “Thứ Bảy, Chủ nhật vì dân”, “Chia nắng thao trường”, “Địa phương đồng hành cùng đơn vị trong quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội”…

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn động viên chiến sĩ mới

Tại hội nghị các ý kiến thảo luận đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm đối với những hạn chế yếu kém trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Sư đoàn trong quý 1 năm 2023, đồng thời đã đề ra một số chủ trương, giải pháp trọng tâm trong triển khai hoạt động CTĐ, CTCT quý 2 năm 2023 và trong thời gian tiếp theo, trong đó tập trung: Tiếp tục học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; tăng cường công tác nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ nhất là đối tượng chiến sĩ mới, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, nảy sinh không để xảy ra bất ngờ; nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội nhân dịp kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2023)… Thanh Hải

 

7570 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 730
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 730
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70884839