Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống. 

Vừa qua, Sư đoàn 968 đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề: “Phát huy truyền thống Sư đoàn anh hùng, đoàn kết, đổi mới xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu” chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Sư đoàn 968 (28/6/1968 - 28/6/2023).

Theo đó, đợt thi đua cao điểm được Sư đoàn 968 phát động trong thời gian 55 ngày, bắt đầu từ ngày 5/5 đến ngày 28/6/2023, với nội dung thi đua thực hiện tốt “4 nhất” đó là: Nhận thức, trách nhiệm, tư tưởng tốt nhất; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất; Tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất.

Duyệt đội ngũ tại buỗi lễ

 Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống cách mạng và những chiến công oanh liệt của Sư đoàn qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội thao và xây dựng công trình kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Sư đoàn bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm…

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại Lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Sư đoàn nhấn mạnh: Đợt thi đua cao điểm là thời cơ chính trị thuận lợi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn có động cơ, quyết tâm đúng đắn, nêu cao ý thức tự lực tự cường, tích cực, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, viết tiếp trang sử vàng truyền thống của Sư đoàn bộ binh 968 anh hùng trong thời kỳ mới.

Thanh Hải

372 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 501
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 501
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79678008