Sư đoàn 968 hội nghị quân chính quý 1 năm 2023 

Sáng ngày 31/3/2023, Sư đoàn 968 tổ chức Hội nghị quân chính và rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý 1 năm 2023.

Quý 1 năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 968 đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức tập huấn cán bộ ở các cấp chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 91% khá giỏi; đầu tư hơn 22 ngàn ngày công và hơn 500 triệu đồng để củng cố làm mới thao trường, bãi tập, bia bảng học cụ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có 47 sáng kiến được áp dụng phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện; duy trì chế độ, chế độ nề nếp trong huấn luyện cho các đối tượng, nhất là chiến sĩ mới đúng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 82% khá giỏi; với khẩu hiệu hành động “Toàn sư đoàn thực hiện 1 chế độ”, các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm túc chế độ nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giờ nào việc đó, bảo đảm an toàn. Nắm, quản lý và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới. Bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần đời sống cho bộ đội; thu lãi từ tăng gia sản xuất, chế biến hơn 700 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới…

Trong thực hiện nhiệm vụ quý 2, Sư đoàn 968 xác định tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên địa bàn, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu không để bị động bất ngờ; nâng cao chất lượng huấn luyện ở các cấp, 100% huấn luyện phải theo phân cấp, chú trọng cán bộ trực tiếp huấn luyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, trọng tâm là huấn luyện và kiểm tra 3 tiếng nổ, kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe cho bộ đội trong mùa nắng nóng; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng chính quy, thực hiện điều lệnh trong toàn đơn vị, tạo bước vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ và an toàn giao thông; quản lý, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, không để bất ngờ về tư tưởng; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi nâng cao chất lượng đời sống cho bộ đội… Thanh Hải

 

200 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 696
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 696
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70885674