Sở Ngoại vụ đã tổ chức được các tổ chức đảng và tổ chức công đoàn trong các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài  

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh, các dự án phi chính phủ, chương trình, dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tạo được việc làm cho trên 650 người có việc làm ổn định, có thu nhập khá. Trong đó, có khoảng gần 10% nhân viên có trình độ, kinh nghiệm, thành thạo ngoại ngữ - đây cũng nên được xem là một nguồn lực xã hội quan trọng cho hội nhập.

Để tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác tại các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài, Sở Ngoại vụ đã xây dựng đề án, trình và được Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh đồng ý cho phép thành lập các tổ đảng, công đoàn cơ sở thành viên tại các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn. Theo đó, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã có thêm 24 đảng viên được tổ chức thành 3 tổ Đảng trực thuộc và 4 tổ chức công đoàn cơ sở với 370 đoàn viên công tác tại các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn. Có thể nói, Quảng Trị là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức được các tổ chức đảng và tổ chức công đoàn trong các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài và được Bộ Ngoại giao ghi nhận, đánh giá cao. Thanh Lan – VPTU

605 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 768
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 768
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70997454