Sở LĐ,TB&XH và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp về dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững. 

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở LĐ,TB&XH và Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020.

Về lĩnh vực giải quyết việc làm cho phụ nữ: Sở LĐ,TB&XH và Hội LHPN tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động con em gia đình hội viên, phụ nữ tích cực tìm kiếm việc làm, phấn đấu 100% gia đình hội viên, phụ nữ được tiếp cận các chính sách về việc làm, xuất khẩu lao động; vận động trên 600 con em hội viên tham gia xuất khẩu lao động trong giai đoạn 2017-2020.

          Về lĩnh vực dạy nghề: Sở LĐ,TB&XH và Hội LHPN tỉnh đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động hội viên phụ nữ tham gia học nghề; phấn đấu giai đoạn 2017-2020 có 12.000 lao động nữ tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, có trên 50% lao động nữ/tổng số lao động được đào tạo thông qua Đề án 1956. Bình quân mỗi năm có 3.000 lao động nữ được đào tạo nghề, sau đào tạo nghề có ít nhất 80% lao động có việc làm mới hoặc làm nghề cũ có năng suất thu nhập cao hơn.

          Về lĩnh vực giảm nghèo: Sở LĐ,TB&XH và Hội LHPN tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo là phụ nữ làm chủ hộ được Hội LHPN các cấp giúp đỡ thoát nghèo; 100% số hộ được nhận đỡ đầu có địa chỉ; trong giai đoạn 2017-2020 giảm 2.400- 2.800 hộ nghèo phụ nữ làm chủ hộ, bình quân mỗi năm giảm 600-700 hộ nghèo phụ nữ làm chủ hộ.

          Trên lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở LĐ,TB&XH và Hội LHPN tỉnh đề ra mục tiêu nâng cao kiến thức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và bình đẳng giới, tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em gái. Ngăn ngừa và can thiệp đối với trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng giữa hai đơn vị trong phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trong giai đoạn 2017 – 2020. Thủy Phương

608 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 500
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 500
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68637125