Sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 

(ĐCSVN) - Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương, ghi nhận những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.
Sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm

Sáng 26/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương, ghi nhận những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên, đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động nghiên cứu, đánh giá, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, đối sách phù hợp, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc và các hoạt động kinh tế biển; xây dựng, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Tổ chức kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đầu giai đoạn huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Khái quát một số tình hình quốc tế, khu vực và trong nước thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách hợp lý. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn.

 Các đại biểu dự Hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến; điều chỉnh, bố trí lực lượng phù hợp với nhiệm vụ tác chiến và quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ, phương án bảo vệ các công trình trọng điểm quốc gia. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân dự, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa sự cố môi trường; tổ chức tập huấn, hội thao, hội thi, diễn tập ở các cấp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác.

Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022; chỉ đạo toàn quân tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo nội dung, chương trình, kế hoạch. Các học viện, nhà trường Quân đội triển khai thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. Triển khai toàn diện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức hội thao, hội thi chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác thanh tra, pháp chế, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự và quy định pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu.

 
Hồng Pha
168 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 342
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 342
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53890346