Rà soát việc thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2018 

Thường trực Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1303-CV/TU, ngày 29/11/2018 yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Kết luận, Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong năm 2018.

Theo đó, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh. Yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tại các phiên làm việc với địa phương, đơn vị (vào thời điểm cuối năm 2017 và trong năm 2018). Báo cáo tập trung vào việc thực hiện các văn bản sau: Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; Kết luận số 78 -KL/TU, ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy; các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy với BCS Đảng UBND tỉnh; với các địa phương, đơn vị. Đi sâu rà soát, đánh giá cụ thể những việc đã thực hiện, kết quả cụ thể; những việc chưa hoàn thành, nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất; báo cáo gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 20/12/2018. HY

123 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 249
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 255
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7784303