Quyết tâm xây dựng thành phố Đông Hà tỉnh lỵ xứng tầm đô thị loại II đến năm 2020 

Những thành tựu mà thị xã Đông Hà rồi thành phố Đông Hà sau 30 năm trở thành tỉnh lỵ Quảng Trị, đã chứa đựng nhiều ý nghĩa, là sự ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đông Hà, đã cho thấy những khả năng lớn, mở ra thời kỳ tăng tốc, phát triển khi có những chủ trương, giải pháp đúng, khơi dậy lòng tin và tiềm lực trong Nhân dân.

Đông Hà, hướng tới một thành phố giàu đẹp, hiện đại và văn minh, là mục tiêu cũng là thách thức. Năm 2019 - 2020 thành phố Đông Hà đang tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới, phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, phát huy những yếu tố “thiên thời - địa lợi – lòng người” bằng định hướng lớn và những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, càng lan tỏa tầm vóc và vị thế của thành phố tỉnh lỵ Quảng Trị.

Quyết tâm xây dựng thành phố Đông Hà xứng tầm đô thị tỉnh lỵ. Ngày 28/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số   02-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020, đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về thành phố Đông Hà và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà với mục tiêu xây dựng thành phố Đông Hà theo hướng  bền vững, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; quy hoạch và xây dựng thành phố có dấu ấn riêng và là đô thị động lực trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây. Phấn đấu đến năm 2020 đưa Đông Hà trở thành đô thị loại II.

Để thực hiện mục tiêu đô thị loại II theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, ngày 31/5/2013, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về xây dựng phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 và Thành ủy Đông Hà ban hành chương trình hành động số 09-CTHĐ/TU, ngày 05/8/2013 thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII nhiệm kỳ (2015 – 2020) tiếp tục khẳng định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay, Đảng bộ thành phố Đông Hà đã thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị; Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý đô thị theo pháp luật và theo quy chế quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Từ năm 2015 đến nay, là những năm tập trung đầu tư hạ tầng đô thị; triển khai xây dựng và thực hiện Nghị quyết, đề án nâng cao chất lượng đô thị giai đoạn 2016 – 2020. Thành phố Đông Hà đã tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thực hiện các dự án, công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng và chỉnh trang đô thị, trong đó quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đô thị. Các cơ quan chức năng của thành phố và UBND các phường tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vĩa hè, lòng đường, góp phần bảo đảm giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thi. Bước đầu thực hiện có hiệu quả, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã tập trung cao ý chí, quyết tâm thực hiện nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường phường 5, phường Đông Giang, Đông Thanh, Đông Lương, Đông Lễ; cải tạo Hồ Đại An, Hồ Khe Sắn (Khu phố 5 – Phường 1), hồ Khu phố 4 – phường 1 và Công viên Phidel tạo điểm nhấn – không gian xanh, sạch, đẹp cho thành phố. Chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch các khu tái định cư, các khu công nghiệp, nghĩa trang nhân dân của thành phố ở Phường Đông Lương, quản lý đô thị và phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Giai đoạn 2015 – 2018, với quan điểm phát triển kinh tế gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, chất lượng học sinh giỏi các cấp tiếp tục được duy trì. Công tác y tế từ thành phố tới cơ sở tiếp tục được cũng cố và tăng cường cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y – bác sĩ gắn liền với xã hội hóa về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà.

Theo kế hoạch, năm 2019 – 2020 là thời gian tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đưa thành phố Đông Hà tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh và của thành phố. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết TW6, TW7 khóa XII, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Và theo kết luận số 07 ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 8 khóa XII về định hướng lộ trình nâng cấp và xây dựng thành phố Đông Hà lên đô thị loại II đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức bình quân hàng năm 12%, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, theo đó: cơ cấu các ngành kinh tế theo giá trị sản xuất đến năm 2020: Dịch vụ 65%, công nghiệp – xây dựng 34%, nông nghiệp 1%. Hoàn thành việc nâng cấp xây dựng mới các công trình văn hóa, TDTT, cơ sở y tế, cơ sở GD-ĐT có chất lượng cao, hiện đại gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo (theo cách đánh giá đa chiều) hàng năm giảm từ 0,5% trở lên. GRDP bình quân đầu người tăng 1,8 lần so với năm 2015 (khoảng 140 triệu đồng và tương đương 1,8% so với cả nước). Phấn đấu đầu năm 2020, cải thiện 05 chỉ tiêu đạt trên mức điểm tối thiểu đạt hoặc vượt mức tối đa của tiêu chuẩn quy định. Cân đối thu chi ngân sách: đến năm 2020, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà. Tỷ lệ phát triển dân số bình quân hàng năm trên 5%. Dân số toàn thành phố đến năm 2020: 150.000 – 200.000 người. Mật độ dân số khu vực nội thị 8000 người/km2. Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng: 95 – 100%, tỷ lệ đường kiệt được chiếu sáng 55 – 80%; Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch 95 – 100%; số thuê bao, Internet: 20 – 25/ 100 dân. Mật độ đường cống thoát nước chính: 4 – 4,5km/km2. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đô thị: 30-40%; số nhà tang lễ: 1-2 cái; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị: 5-6m2/người. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số tuyến đường chính 40-50%; số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị: 2-4 dự án.

Về phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thị: về giao thông: tập trung đầu tư có trọng điểm, ưu tiên để thi công hoàn thành các công trình quan trọng của thành phố có ý nghĩa về thực hiện quy hoạch và kiến trúc đô thị như: Đường Trần Nguyên Hãn, đường Lê Thánh Tông, đường Trường Chinh, đường Lê Lợi nối dài, đường Trần Bình Trọng, đường Nguyễn Trãi nối dài, đường Phường 2 đi Đông Lễ - Đông Lương, đường Hoàng Diệu, đường Thanh Niên, đường Bà Triệu, đường  dẫn cầu qua Sông Hiếu; mở rộng và nâng cấp các trục giao thông chính huyết mạch, các nút cổ chai, các nút giao thông quan trọng tại các ngõ ra vào thành phố.

Tiếp tục thực hiện tốt các đề án xã hội hóa bê tông giao thông gắn với triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016-2020.

Về công tác tu bổ, tôn tạo di tích và xây dựng tuyến phố văn minh: Rà soát và xây dựng kế hoạch quản lý, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích lịch sử, văn hóa của thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 05/21 di tích được đưa vào kế hoạch tu bổ, tôn tạo. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự đô thị và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng, lấn chiếm quy hoạch, lấn chiếm đất công, vĩa hè, lòng đường làm ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc đô thị.

Với những thuận lợi và khó khăn đan xen còn nhiều phía trước, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đông Hà sẽ nổ lực cao nhất cùng với cả tỉnh phấn đấu hoàn thành những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trước mắt năm 2019 tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức đủ sức lãnh đạo và giải quyết những phức tạp ngay từ cơ sở, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy các cấp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể để ngăn chặn. Và đi cùng với các Nghị quyết của tỉnh và của thành phố Đông Hà, trong đó, quan tâm đến thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chú trọng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hai là, tập trung khai thác và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng đô thị theo hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Tập trung phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố với nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Ba là, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đưa giáo dục đào tạo phát triển một cách đồng bộ, toàn diện, trở thành đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2020. Chú trọng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, cải thiện môi trường và điều kiện lao động, tăng cường thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại II. Tập trung khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế của thành phố để xây dựng thành phố Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển của thành phố và của tỉnh Quảng Trị.

Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả chương trình hành động số 15 ngày 31/8/2016 của thành ủy thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế đạt tốc độ cao, bền vững. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu để đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỷ thuật đô thị, nhất là các dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố và mang tính thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019 – 2020. Phấn đấu bình quân hàng năm tăng thu ngân sách trên địa bàn từ 15% trở lên (tương đương 50 tỷ đồng), đến năm 2020 đạt tiêu chí về thu ngân sách và cân đối đủ thu – chi ngân sách trên địa bàn thành phố.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị của thành phố thực sự vào cuộc cũng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quán triệt quan điểm gắn xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể với phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, quốc phòng với an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm ổn định để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, khẳng định thành phố Đông Hà mang tính đặc thù của Trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị anh hùng và xứng danh với một địa chỉ lịch sử chói lọi chiến công trong hai cuộc trường kỳ chống giặc ngoại xâm, là điểm sáng trên tuyến đường Xuyên Á, Hành lang kinh tế Đông – Tây trong thời kỳ mới./.

Hoàng Đức Chúng

111 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 238
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 243
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7783876