Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4  

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Quyết định 1657-QĐ/HĐ về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có tài liệu kèm theo)
Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 135
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 135
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17134791