Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 và trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Quyết định số 09-QĐ/TU, ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 và trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)
Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 và trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1196
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1196
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81750324