Quý IV, ngành thanh tra tỉnh phát hiện số tiền sai phạm gần 3,2 tỷ đồng 

Trong quý IV, ngành thanh tra đã thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính tại 30 đơn vị (14 cuộc từ quý III chuyển sang); kết thúc 19 cuộc, ban hành kết luận 18 cuộc.

Qua thanh tra phát hiện 19 đơn vị có sai phạm với số tiền gần 3,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 2,8 tỷ; kiến nghị khác 318 triệu đồng. Các đơn vị thanh tra chuyên ngành triển khai 49 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 343 cá nhân và 207 tổ chức; phát hiện 38 cá nhân, 26 tổ chức có sai phạm; ban hành 58 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đã kiến nghị thu hồi số tiền vi phạm hơn 297.908 triệu đồng; xử phạt vi phạm 496,650 triệu đồng; đã thu 721,969 triệu đồng. HY

68 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 142
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 142
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7809570