Quý III: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 

Trong quý III, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá XIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”.

Trong đó, đã tham mưu Ban Thường vụ chọn những đơn vị làm điểm, phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là thành viên BCĐ trực tiếp dự và chỉ đạo tại các địa phương, đơn vị; tổ chức Đoàn đi khảo sát một số cơ quan, địa phương đơn vị. Đến nay, 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức xong hội nghị tổng kết; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cũng đã cơ bản tổ chức hội nghị tổng kết và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổng hợp). Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc, tầm quan trọng, ý nghĩa của chiến lược cán bộ; đã cụ thể hoá bằng những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa bảo đảm tính kế thừa và đặc biệt là sự phát triển, thực hiện đúng nguyên tắc trong công tác xây dựng, quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý. Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đang tập trung tham mưu xây dựng báo cáo, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII theo đúng kế hoạch và thời gian quy định của Trung ương.

Một nhiệm vụ quan trọng là Ban đã ham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh. Căn cứ Kế hoạch số 27 - KH/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ  đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đến nay, Ban Tổ chức đã thẩm định, báo cáo trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đã cơ bản hoàn thành Thông báo kết quả quy hoạch cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh  nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng quy định của Trung ương và tham mưu hoàn tất các hồ sơ, thủ tục trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương xem xét, phê duyệt.

 Báo cáo Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt Đề án vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đề xuất việc triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng.

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU ngày 20/10/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nhiệm vụ, quyền hạn của đồng chí sĩ quan Bộ đội Biên phòng được tăng cường làm phó bí thư đảng ủy xã biên giới” đối với Ban Thường vụ huyện uỷ Đakrông. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện chương trình Tọa đàm “Chuyện về những phó bí thư mang quân hàm xanh”. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 02 năm thực hiện Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã (Đề án 1618 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ). Hải Yến

874 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1409
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1409
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76437424