Quý I, ngành thanh tra thực hiện 26 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018, trong quý I, ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 26 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 27 đơn vị (13 cuộc từ 2017 chuyển sang); đã kết thúc 17 cuộc thanh tra, ban hành 11 kết luận.

Qua thanh tra, phát hiện 07 đơn vị có sai phạm với số tiền hơn 845 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 811 triệu đồng; kiến nghị khác 34 triệu đồng; đã thu hồi hơn 167 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 02 cá nhân. Các đơn vị thanh tra chuyên ngành triển khai 37 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 519 cá nhân và 92 tổ chức; phát hiện 62 cá nhân và 16 tổ chức có sai phạm; đã ban hành 68 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu được số tiền 324,7 triệu đồng. HY- VPTU

654 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1030
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1030
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60269856