Quảng Trị: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT biển, đảo 

Để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT vùng biển, ven bờ và hải đảo, Bộ TNMT tổ chức tập huấn và đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT biển đảo cho tỉnh Quảng Trị.

Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn (Sở TN&MT Quảng Trị) vừa phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - Cục Công nghệ thông tin (Bộ TN&MT) tổ chức tập huấn đào tạo và chuyển giao công nghệ hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường (TN&MT) vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị.

Chương trình tập huấn, đại diện Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - Cục Công nghệ thông tin (Bộ TN&MT) đã giới thiệu các nội dung về hướng dẫn sử dụng và cài đặt hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị đến các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở TN&MT Quảng Trị; đại diện phòng TN&MT các huyện ven biển Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ.

Chuyển giao phần mềm Cung cấp dữ liệu trực tuyến được xây dựng nhằm mục đích: Cung cấp các trang thông tin, bộ dữ liệu, dịch vụ cho người sử dụng; Đối tượng sử dụng phần mềm là người dùng chưa đăng ký hệ thống, người dùng đăng ký hệ thống để sử dụng, người quản lý.

Tàu cá neo đậu tránh trú cơn bão số 4 (tháng 7/2017) ở KNĐ Cửa Việt.

Phần mềm Trang Thông tin điện tử cơ sở dữ liệu địa phương về TN&MT gồm các chức năng chính: Quản lý và hiển thị các trang tin bài, trang dịch vụ, trang bộ dữ liệu, trang thông tin, liên kết website; Quản lý cấu hình hệ thống, hiển thị thống kê truy cập.

Công tác xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT vùng biển, ven bờ và hải đảo ở hai cấp Trung ương và địa phương đã trở thành một nhiệm vụ chính trị, nhằm đảm bảo cung cấp dữ liệu, thông tin kịp thời và đầy đủ nhất về hiện trạng TN&MT vùng biển, ven bờ và hải đảo, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, các nhu cầu khác của xã hội và phát triển Chính phủ điện tử trong ngành TN&MT.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT biển và hải đảo quốc gia đang được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) tổ chức triển khai trong Chương trình 47. Ở cấp tỉnh, nhiệm vụ này mới được quan tâm triển khai ở một số tỉnh như: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Bình, Khánh Hòa. Riêng đối với tỉnh Quảng Trị, các thông tin và dữ liệu phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đảo lại thiếu và không đồng bộ.

Cửa Tùng là một trong những bãi biển đẹp của Quảng Trị (ảnh: mytour.vn)

Do vậy, nhu cầu đầu tư xây dựng thông tin, dữ liệu về TN&MT vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh hiện nay. Hệ thống cơ sở dữ liệu này phải đáp ứng đúng với nhu cầu thực tiễn của địa phương, mang tính đồng bộ và thống nhất cao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, cần phải bảo đảm được cả hai chức năng: Thông tin dữ liệu về vùng biển, ven bờ và hải đảo phải là một công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; Thông tin dữ liệu vùng biển, ven bờ và hải đảo phải là một công cụ cơ bản trong việc đảm bảo nhiệm vụ quản lý của các cán bộ chuyên trách của tỉnh Quảng Trị hay các cá nhân, tập thể có hiểu biết về tình trạng TN&MT vùng biển, ven bờ và hải đảo.

Tỉnh Quảng Trị có bờ biển dài 75 km, có 4 huyện ven biển và 1 huyện , có 2 cửa lạch quan trọng là Cửa Việt và Cửa Tùng. Vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế rộng, ngư trường đánh bắt lớn. Vùng biển quảng trị khá giàu hải sản, hàng năm ngư dân đánh bắt khoảng 17.000 tấn. Tài nguyên khoáng sản dưới biển Quảng Trị được đánh giá là phong phú, nhất là trữ lượng khí metan. Dọc bờ biển Quảng Trị có nhiều bãi tắm, cảnh quan đẹp, có các di tích lịch sử cách mạng có thể đưa vào khai thác du lịch như bãi tắm Cửa Việt, Cửa Tùng, Mỹ Thuỷ, Triệu Lăng, địa đạo Vịnh Mốc...

Với tiềm năng tài nguyên biển, đảo đa dạng, Quảng Trị có điều kiện đẩy mạnh phát triển tổng hợp kinh tế biển như đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản; dịch vụ hậu cần nghề cá; cảng hàng hóa và vận tải biển; du lịch sinh thái biển, đảo. Bởi vậy xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT vùng biển, ven bờ và hải đảo ở tỉnh Quảng Trị nhằm phát triển kinh tế-xã hội, du lịch gắn với nhiệm vụ an ninh quốc phòng là hết sức cần thiết.

298 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 258
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 258
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17735594