Quảng Trị: Trên 100 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp 

(Xây dựng) - Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 14 cụm công nghiệp (CCN).

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Quảng Trị, những tháng đầu năm 2017, các CCN đã thu hút 4 dự án đầu tư với tổng mức vốn trên 40 tỷ đồng, đưa tổng số dự án đầu tư vào các CCN lên con số trên 100 dự án. Hiện tại, 62 dự án đã chính thức đi vào hoạt động, hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 2.500 lao động, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp gần 1.000 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 40 tỷ đồng.

Hữu Tiến

271 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 260
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 260
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20974976