Quảng Trị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị 

(Xây dựng) – Bước sang năm 2021, ngành Xây dựng Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

Tập trung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương để triển khai thực hiện.

Đối với công tác cải cách hành chính: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; Duy trì hoạt động ổn định của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử và bộ phận tiếp công dân; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Đổi mới về thể chế, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, đảm đương đa nhiệm vụ; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ; Thực hiện tốt quy định tự chủ tài chính trong hoạt động.

Riêng công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị: Tăng cường việc lập, thẩm định các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, có tính kế thừa cao, đồng thời nâng cao vai trò tham gia, phản biện của cộng đồng dân cư và các tổ chức, hội nghề nghiệp đối với quy hoạch.

quang tri tiep tuc day manh cong tac quan ly dau tu xay dung va phat trien do thi

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết: Năm 2021, ngành Xây dựng tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của Ngành, đặc biệt là trong quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch; Phát triển đô thị một cách đồng bộ, theo quy hoạch, kế hoạch; Huy động các nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại đô thị; Quản lý phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng chế biến sâu, sản phẩm thân thiện với môi trường; Tổ chức triển khai có hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Ngành.

Hữu Tiến

34 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 258
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 258
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23032583