Quảng Trị: Tiêm phòng vụ thu cho đàn vật nuôi 

(Nông Nghiệp)- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị đang triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu năm 2020 nhằm quản lý tốt đàn vật nuôi.

Theo đó, thời gian tiêm phòng sẽ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Chi cục đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có kế hoạch triển khai phù hợp với địa phương nhằm đạt kết quả tiêm phòng cao nhất. Phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra giám sát địa bàn. Quá trình tiêm phòng phải tuân thủ quy trình kỹ thuật về bảo quản, sử dụng vắc xin, thay kim sau mỗi hộ, mỗi ô chuồng. Sau tiêm phòng sẽ theo dõi phản ứng, báo cáo và xữ lý kịp thời. Hướng dẫn thú y cơ sở về quy trình tiêm phòng từng loại vắc xin, theo dõi việc ghi chép kết quả tiêm phòng làm cơ sở cho việc cấp giấy kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ, hỗ trợ khi có dịch.

Hướng dẫn tiêm phòng cho gia cầm.

Hướng dẫn tiêm phòng cho gia cầm.

Phan Việt Toàn

28 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 300
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 302
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17906782