Quảng Trị thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Cụ thể, năm 2023 tỉnh đã chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh 50 nhiệm vụ KH&CN các cấp, trong đó có 29 nhiệm vụ chuyển tiếp và 21 nhiệm vụ được phê duyệt mới trong năm. Về cơ cấu cấp nhiệm vụ: cấp quốc gia: 02 nhiệm vụ, cấp Viện: 01 nhiệm vụ, cấp tỉnh: 29 nhiệm vụ, cấp cơ sở: 18 nhiệm vụ. Về cơ cấu các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật và công nghệ: 24 nhiệm vụ, khoa học nông nghiệp: 11 nhiệm vụ, khoa học xã hội và nhân văn: 15 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo cơ cấu ưu tiên những nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất, đời sống có tính ứng dụng cao, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.

Trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và công nghệ, đã đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào các ngành, lĩnh vực như: ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để cơ giới hóa, tự động hóa nông nghiệp; nghiên cứu xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm môi trường; ứng dụng chuyển đổi số vào hệ thống quản lý canh tác thông minh, quản lý rừng, cây trồng vật nuôi; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến nông sản; ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch, giáo dục, văn hoá,... Một số công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 được ứng dụng thực tiễn và mang lại kết quả cao. Tiêu biểu như: Ứng dụng công nghệ blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê; Ứng dụng quy trình công nghệ cao, internet vạn vật (IoT) vào sản xuất lan đại hồ điệp, hoa lily, dâu tây, cà chua siêu ngọt, dưa lưới; Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các loại cây lâm nghiệp, cây hoa, cây dược liệu và sản xuất các loại chế phẩm vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường,...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đã đi sâu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển các cây trồng, con nuôi chủ lực theo hướng bền vững thông qua xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm và có giá trị kinh tế cao. Công tác khảo nghiệm, tuyển chọn, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới để chọn lọc và phục tráng các giống cây trồng, con nuôi có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh được chú trọng. Tiêu biểu như: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối Tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông; Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Hải An, huyện Hải Lăng; Nghiên cứu bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững loài hàu Răng cưa khổng lồ tại Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây xoài ghép ĐL4 (Đài Loan), cây Sầu riêng Monthong (Thái Lan) và cây Chôm chôm tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa”,…

Các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học - xã hội và nhân văn được triển khai trên nhiều lĩnh vực của đời sống văn hoá - xã hội. Các nhiệm vụ đã nghiên cứu các giải pháp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghiên cứu thực trạng các vấn đề xã hội và kiến nghị một số chính sách cho một số ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương như: Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,…

Năm 2023, tỉnh đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Hệ thống di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hóa và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản”. Hội thảo góp phần định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong và quy hoạch các địa điểm di tích liên quan đến Dinh chúa Nguyễn giúp huyện Triệu Phong có những cơ sở để định hướng trong quy hoạch và đầu tư các công trình tưởng niệm, tôn vinh, tri ân các chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong.

Thông qua Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 53 tổ chức/cá nhân trên địa bàn với tổng kinh phí 1.600 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được thụ hưởng và bứt phá vươn lên tiếp cận thành tựu KH&CN tiên tiến, tạo ra những sản phẩm có hàm lượng KH&CN.

Bên cạnh đó, thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023, tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, từng bước khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Với những kết quả đạt được, có thể thấy rằng tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh ngày càng được nâng cao trên tất cả các lĩnh vực: nhân lực, nguồn lực thông tin, đầu tư tài chính, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học, cơ chế, chính sách và tổ chức mạng lưới các tổ chức KH&CN, các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến KH&CN được nâng lên; nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn đổi mới công nghệ và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần phát triển KT - XH của tỉnh nhà. Hoài Thơm

79 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 994
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 994
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76566702