Quảng Trị tạo thế và lực mới 

(ĐCSVN) - Với quyết tâm chính trị cao, bức tranh kinh tế - xã hội của Quảng Trị năm 2023 có điểm sáng và chuyển biến tích cực, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng

Đồng chí Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu chỉ đạo cuộc họp tại huyện Cam Lộ.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2023 trong 9 chỉ tiêu chủ yếu, tỉnh Quảng Trị có 7/9 chỉ tiêu đạt và vượt; 2/9 chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 6,68%; GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 5,41%; năng suất, sản lượng của hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi đều tăng; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 30 vạn tấn, vượt 15,38% chỉ tiêu kế hoạch. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 7,95%, trong đó, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tiếp tục được quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển. Thương mại dịch vụ từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng đạt 6,41%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được củng cố phát triển, đạt kết quả rõ nét, nhất là tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm lớn và được đánh giá cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,2%; chỉ tiêu tạo việc làm mới thực hiện được 13.989, vượt 16,6% so với kế hoạch; chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được bảo đảm; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023 thành công, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Trong năm qua, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 24/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 936-QĐ/TU, ngày 09/02/2023 thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh (trong đó có 6 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy); thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm tổ trưởng và trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án trọng điểm cụ thể.

“Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước khó khăn, chưa đáp ứng được hết nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, tỉnh Quảng Trị đã tập trung nghiên cứu, vận động, thu hút thành công nguồn vốn ngoài ngân sách từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để triển khai thực hiện nhiều dự án hạ tầng động lực quan trọng theo phương thức PPP. Năm 2023, tỉnh đã tiến hành khởi công dự án Khu công nghiệp Quảng Trị do liên doanh 3 nhà đầu tư nước ngoài là: VSIP (Singapore), Amata (Thái Lan) và Sumitomo (Nhật Bản) thực hiện. Dự án có quy mô 481ha, tổng vốn đầu tư là 2.074 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động sẽ mang lại những động lực phát triển mới cho tỉnh Quảng Trị. Tỉnh cũng đã tiến hành khởi động dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư hai giai đoạn là khoảng 5.800 tỷ đồng, quy mô đạt tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4C; có khả năng phát triển cho khai thác tàu bay code E và sân bay quân sự cấp II, đáp ứng yêu cầu dân sinh cũng như nhiệm vụ quốc phòng an ninh và tìm kiếm cứu nạn trong vùng” - đồng chí Hà Sỹ Đồng cho biết thêm.

Năm 2023, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành đề án và nghị quyết về về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách địa phương đối với cán bộ chuyên trách và không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; thể hiện quyết tâm chính trị trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, giải quyết khó khăn, vướng mắc về tổ chức, bộ máy, các chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở và các nội dung phát sinh khác từ thực tiễn. Chỉ đạo thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”, tạo khí thế mới trong thi đua xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ

Để tạo thế và lực mới cho năm 2024, công tác xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt; là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu nhằm làm cho Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; bảo đảm lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp Cách mạng của dân tộc. Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết, bước sang năm 2024 - năm tăng tốc để tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ này; thực hiện có hiệu quả đề án, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Kiên trì, quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên mà chúng ta đã nghiên cứu, triển khai trong năm 2023. Triển khai các nội dung khởi động công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 gắn với chỉ đạo chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

 Đồng chí Lê Quang Tùng tin tưởng Quảng Trị sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả; chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tiếp tục có giải pháp để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các Kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Đi sâu tuyên truyền các chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ mà hạt nhân là cán bộ lãnh đạo có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “4 tốt”. Tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đem lại kết quả thực chất, rõ nét; quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo giải quyết những việc mới, việc khó ở địa phương. Chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Măth trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả. Hệ thống dân vận các cấp cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp uỷ; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; tham mưu phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dân chủ cơ sở, dân chủ trực tiếp... Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo nên sự đồng thuận, để kết quả công tác dân vận phải là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trên tinh thần “việc gì có lợi cho Nhân dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho Nhân dân thì hết sức tránh” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cần phải có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, điều hành, gắn kết quả lãnh đạo, điều hành với các sản phẩm cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

 “Với những thành quả, kinh nghiệm có được trong thời gian qua, cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tạo thế và lực mới xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển” – đồng chí Lê Quang Tùng chia sẻ./.

 

 
Bài, ảnh: Hoàng Oanh
 
798 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 572
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 572
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81255669