Quảng Trị quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới 

Nhận thức sâu sắc quan điểm công tác dân số - KHHGĐ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW khóa XI, Chương trình hành động số 110-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Quảng Trị quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới

Theo đó, tổng tỷ suất sinh: Giảm từ 2,84 con (năm 2017) xuống 2,45 con (2019) và ước khoảng 2,39 con (năm 2022). (mục tiêu: 2,1 con vào năm 2025). Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định ở mức: < 1%; Tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm tăng từ 16,5% (năm 2017) lên 45,5% (năm 2022). Tuổi thọ trung bình năm 2022: ước đạt khoảng 68,9 tuổi (Kế hoạch năm 2025: 70 tuổi)… Chỉ tiêu cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ em được quan tâm thực hiện hiệu quả,  công tác sàng lọc trước và sau sinh, khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ trước khi kết hôn, giảm số cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng các cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ. Bên cạnh đó, hằng năm công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu DS-KHHGĐ được triển khai thực hiện chặt chẽ; trong đó, chú trọng tuyên truyền, quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ gắn với xử lý kỷ luật các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Các chương trình, đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số đã được duy trì, mở rộng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, phát huy hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân thực hiện chính sách dân số được đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức, hành vi của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới. Công tác truyền thông đã cấp hàng nghìn tờ rơi, sách báo và các sản phẩm truyền thông khác, đặc biệt quan tâm đến những địa bàn có mức sinh cao. Trong đó, Hội KHHGĐ đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ cấp xã, thôn, già làng, trưởng bản, phân chi hội trên địa bàn toàn tỉnh để nâng cao năng lực quản lý cũng như chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện chuyên đề cho thanh niên, vị thành niên trong các trường học...Ngoài ra, đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực lượng cộng tác viên dân số ở các xã, phường tiến hành rà soát các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ để tiếp cận tuyên truyền, nhất là những cặp vợ chồng sinh con một bề. Đồng thời, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh cũng như các huyện tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài liên quan đến công tác dân số, gương dòng họ, khu dân cư nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba, các biện pháp tránh thai an toàn và hệ lụy của việc tăng dân số.

 Tuy nhiên, công tác dân số của tỉnh vẫn còn những khó khăn và thách thức. Một số chương trình, đề án về công tác dân số trong tình hình mới đã được UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhưng chưa được bố trí đủ kinh phí. Công tác tuyên truyền, giáo dục về dân số và phát triển chưa thực sự đổi mới để đáp ứng với yêu cầu của công tác này trong giai đoạn mới. Mức sinh vẫn còn cao và chưa bền vững: Quảng Trị đang thuộc nhóm có mức sinh cao của cả nước, tổng tỷ suất sinh đang ở mức 2,39 con. Hầu hết các địa phương đều chưa đạt mức sinh thay thế, trong đó, các huyện thuộc khu vực đồng bằng (Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh) đang ở mức > 2,55 con; các huyện miền núi rất cao (Hướng Hóa 2,8 con; Đakrông 3,4 con). Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi có sự mất cân đối, chưa tận dụng được lợi thế cơ cấu dân số vàng; tỷ số giới tính khi sinh còn cao và thiếu ổn định. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng hầu hết ở các địa phương và mới giảm lại trong năm 2021-2022 nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu giảm bình quân 1%/năm; Tỷ lệ dân số phụ thuộc tăng, nhất là tỷ lệ dân số phụ thuộc già (60 tuổi trở lên) tăng nhanh, chiếm tỷ lệ 13,8%. Trong khi đó, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động, nhất là lao động trẻ (từ 18-30 tuổi) xuất cư tương đối cao nên chưa tận dụng được lợi thế cơ cấu dân số vàng. Chênh lệch về giới tính vẫn còn cao, thiếu ổn định do tâm lý thích con trai, định kiến giới vẫn còn, đang ở mức 111,0 trẻ nam/100 trẻ nữ. Chất lượng dân số vẫn còn thấp; Tuổi thọ bình quân ở mức 68,9 tuổi, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước. Tình trạng quan hệ tình dục sớm, có thai tuổi vị thành niên, ly hôn, ly thân trong giới trẻ có xu hướng tăng. Tình trạng tảo hôn ở đồng bào dân tộc ít người vẫn còn tồn tại làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số.

Xuất phát từ thực tế đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, trong những năm tới, đòi hỏi các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác DS-KHHGĐ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện mục tiêu Dân số và phát triển một cách bền vững, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng trong tình hình mới.

 Chú trọng đổi mới truyền thông, vận động về dân số theo hướng triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung: duy trì mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số là yêu cầu của công tác truyền thông, vận động về dân số và phát triển trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình địa phương; đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, cung cấp tài liệu, pano, áp phích, tờ rơi… cho tuyến cơ sở nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền được sinh động, phong phú hơn, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông trực tiếp thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các ngành các cấp, nhất là đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Tập trung truyền thông có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, chú trọng khu vực khó khăn, đối tượng khó tiếp cận, mở rộng giáo dục về SKSS/DS - KHHGĐ, phòng ngừa HIV, giới và bình đẳng giới, sức khỏe tình dục trong và ngoài nhà trường.

 Củng cố, hoàn thiện mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số và SKSS. Đảm bảo cung cấp các gói dịch vụ: làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh; KHHGĐ; dự phòng nạo phá thai và quản lý các biến chứng; dự phòng và điều trị nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc SKSS vị thành niên; vô sinh; chăm sóc SKSS người cao tuổi; ung thư đường sinh sản. nâng cao kỹ thuật tư vấn và giáo dục sức khỏe cộng đồng; bình đẳng giới; phòng tránh và phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, ung thư đường sinh sản; chăm sóc bà mẹ; chăm sóc trẻ sơ sinh. Tập trung thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chương trình nhằm nâng cao chất lượng Dân số như: tư vấn tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh, công tác chăm sóc người cao tuổi,….

Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến kiến thức cần thiết cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở, nâng cao chất lượng thu thập, lưu trữ, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin, số liệu… giúp đội ngũ làm công tác dân số hoạt động hiệu quả.

Với sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ngành và đoàn thể; đặc biệt là sự tích cực, chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ và sự đồng thuận của Nhân dân, nhất định Quảng Trị sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Lê Liên-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

729 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 610
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 610
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80166588