Quảng Trị: Quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo 

(TN&MT) - Theo thông tin từ Sở TN&MT Quảng Trị cho biết, năm 2017 tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiếp tục xử lý, khắc phục khó khăn, ổn định đời sống nhân dân vùng biển.

Kết quả thực hiện cho thấy, căn cứ vào tình hình đặc điểm, tiềm năng và lợi thế về biển của địa phương, Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 của BCH TW Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ; triển khai một số nội dung của Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Quyết định số 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 1092/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-TTg. Kế hoạch đã đưa ra 21 nhiệm vụ,  dự án có tổng kinh phí thực hiện 72,1 tỷ đồng.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Quảng Trị ra quân vệ sin hmooi trường biển tại đảo Cồn Cỏ
Lực lượng đoàn viên thanh niên Quảng Trị ra quân vệ sin hmooi trường biển tại đảo Cồn Cỏ

Quảng Trị đã triển khai thực hiện công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị” từ năm 2015 đến nay và đang hoàn thiện các nội dung nhằm tạo hệ thống quản lý và sử dụng thông tin về tài nguyên, môi trường biển một cách đồng bộ và có hiệu quả hơn. Đồng thời triển khai phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị nhằm khai thác, sử dụng và quản lý có hiệu quả tài nguyên và môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh cũng đã hoàn thiện hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh theo Quyết định số 572/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị. Nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh được triển khai hàng năm gồm: Quan trắc chất lượng không khí, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, môi trường đất, đa sạng sinh học và quan tắc tai biến, sự cố môi trường…

Ngoài ra tỉnh Quảng Trị cũng thường xuyên triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao công tác kiểm soát ô nhiểm môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển nói riêng như: Theo dõi và giám sát các nguồn thải ven biển, thanh kiểm tra, giải quyết ý kiến cử tri, quản lý chất thải. Đặc biệt, trong năm 2017, Sở TN&MT Quảng Trị đã tham mưu phê duyệt 22 kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Tháng 6/2017, xảy ra sự cố tràn dầu tại vùng biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Sở TN&MT Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu gom, xử lý toàn bộ lượng dầu tràn trôi dạt. Đến tháng 9/2017, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra sự cố cháy tàu tại vùng biển Cửa Việt, đơn vị cũng đã kịp thời huy động lực lượng vớt hết toàn bộ lượng dầu tràn, tránh ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân quanh khu vực.

Một trong những nội dung được địa phương quan tâm đó là công tác tuyên truyền về biển và hải đảo, trong năm tỉnh đã nhiều hội nghị phổ biến pháp luật về biển, đảo cho cán bộ cấp xã, các chiến sỹ thuộc các đồn biên phòng trên biển. Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017, khai mạc triển lãm bản đồ trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với hơn 2.500 người tham gia. Tổ chức phát tư liệu tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa…

Tiến Nhất

448 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 190
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 190
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17894850