Quảng Trị: Phấn đấu 75% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 

Xây dựng) – Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 57/101 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 56,4%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết XVI đề ra, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố về kết quả xây dựng Nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại Quảng Trị được triển khai đồng bộ, quyết liệt... Nhờ vậy mà bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Trên nền tảng những kết quả đạt được về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, thời gian tiếp theo, tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì vững chắc kết quả của các xã đã đạt chuẩn; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới... Phấn đấu đến cuối năm 2025, có thêm 03 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng thêm 2 huyện so với hiện tại, 75% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 25% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí...

Hữu Tiến

44 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 859
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 860
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27146513