Quảng Trị dồn sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới 

(CAO) So với các địa phương trong nước, tỉnh Quảng Trị bắt tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều khó khăn: ảnh hưởng của hậu quả chiến tranh, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, lũ lụt, nắng nóng... Tuy nhiên với sự chủ động, quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là người dân nông thôn đã chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-TU/NQ ngày 04/11/2021 về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2025; với mục tiêu năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM và 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 80% xã đạt chuẩn NTM; 25% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; 40% thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020.

 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra mô hình lúa năng suất cao - Ảnh: HQ

Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối NTM, Sở NN&PTNT đã đề ra nhiều giải pháp như tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, người dân. UBND tỉnh đã phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp ngân sách trung ương và nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho từng địa phương, làm cơ sở để các địa phương chủ động huy động và lồng ghép các chương trình dự án, kêu gọi sự đóng góp của người dân. Văn phòng Điều phối NTM các cấp đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu.

Công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM tiếp tục được chú trọng và phát huy hiệu quả; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của Phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hoạt động đỡ đầu các xã xây dựng NTM tiếp tục được các Sở, ngành, doanh nghiệp được quan tâm đẩy mạnh. BCĐ các chương trình MTQG tỉnh, VPĐP NTM tỉnh tổ chức 2 đoàn học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành về các mô hình, cách làm hay về xây dựng NTM; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM cấp xã, thôn.

Các sở, ban ngành, đoàn thể, thành viên tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện chương trình, làm cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai. Xây dựng NTM luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, nhận thức của người dân được nâng cao.

Hoàng Quân

 

https://congan.com.vn/doi-song/quang-tri-don-suc-chung-long-xay-dung-nong-thon-moi_163759.html

41 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1116
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1117
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81955731