Quảng Trị: đoán 346.166 lượt khách du lịch trong 3 tháng đầu năm 2017 

(QT) - Từ đầu năm đến nay, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá, thông tin, xúc tiến du lịch; xây dựng các thương hiệu cạnh tranh, hiện đại song vẫn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng chất lượng dịch vụ phục vụ du khách mang tính chuyên nghiệp; phát triển các tour du lịch sinh thái, du lịch dựa vào cộng đồng…
Quảng Trị: đoán 346.166 lượt khách du lịch trong 3 tháng đầu năm 2017

Nhờ vậy, quý I, năm 2017 tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị đạt 346.166 lượt, trong đó khách quốc tế 37.458 lượt; khách nội địa 308.708 lượt. Khách lưu trú tại khách sạn chuyên ngành đạt 145.500 lượt (khách quốc tế 18.969 lượt và khách nội địa 126.531 lượt). Tổng doanh thu du lịch xã hội ước đạt 313 tỷ đồng (tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó doanh thu lưu trú và lữ hành của các doanh nghiệp du lịch chuyên ngành là 78 tỷ đồng (tăng 4,0% so với cùng kỳ năm 2016).

 

An Phong

 

 
694 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1193
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1193
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81594922