Quảng Trị công bố mức độ hài lòng của người dân với cơ quan Sở GD&ĐT 

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Trị tổng hợp kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Sở GD&ĐT 6 tháng đầu năm 2019.

Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm 2019, với tinh thần thân thiện, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức và nhân viên trong toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả toàn diện trên 8 lĩnh vực:

Công tác chỉ đạo, điều hành; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; cải cách các thù tục hành chính; cải cách bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Mức độ hài lòng người dân, tổ chức về giải quyết thù tục hành chính, công việc hành chính đạt 100%, trong đó tỷ lệ rất hài lòng đạt 91,7%, góp phần duy trì và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của cơ quan Sở.

Hải Bình

196 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 906
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 906
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23108729