Quảng Trị chấp nhận chủ trương đầu tư 5 dự án điện gió 

(cadn.com.vn)Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Nhà máy điện gió Hướng Linh 7, công suất dự kiến 30MW, có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng tại địa bàn xã Hướng Linh. Ngoài dự án trên, UBND tỉnh Quảng Trị cũng phê duyệt chủ trương đầu tư thêm 4 dự án điện gió khác. Cụ thể, Nhà máy điện gió Hướng Linh 8 cũng tại địa bàn xã Hướng Linh, công suất dự kiến 25,2 MW, tổng vốn đầu tư hơn 970 tỷ đồng.

 

Nhà máy điện gió Hoàng Hải, công suất dự kiến 50 MW, địa bàn thực hiện dự án tại xã Húc (H.Hướng Hóa) với tổng kinh phí đầu tư là 1.700 tỷ đồng. Nhà máy điện gió Tài Tâm, công suất dự kiến 50 MW, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng tại địa bàn xã Húc. Nhà máy điện gió LIG - Hướng Hóa 1, công suất dự kiến 48 MW tại xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa với tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng.  Các dự án trên thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, thực hiện tại địa bàn có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn. 

BẢO HÀ

209 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 209
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 209
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 21057917