Quảng Trị : Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới ngày càng được quan tâm  

Trẻ em không chỉ là lực lượng đông đảo của hiện tại mà là nguồn nhân lực của tương lai. Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng đến công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí, đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, nhất là luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống, được hòa nhập và phát triển. Công tác Tuyên truyền được chú trọng, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông và Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy...đã mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng hoặc thông qua hội nghị Báo cáo viên các cấp; “Tài liệu sinh hoạt Chi bộ”, hội thảo chuyên đề, giao ban...để giới thiệu, phổ biến những nội dung chủ yếu Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 69- CTHĐ/TU, ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác trẻ em... nhằm giáo dục, vận động để cán bộ, đảng viên và toàn dân thấy được tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với đó là việc ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đến nay có 141/141 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 100%) đăng ký xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, đạt tỷ lệ 100%; trong đó, có 131 đơn vị đạt chuẩn (tỷ lệ 92,9 %, vượt kế hoạch đề ra). 43/141 xã, phường, thị trấn triển khai mô hình thí điểm hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. Các quyền trẻ em theo quy định của Luật được thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ trẻ em có giấy khai sinh đạt 99%. 5 năm qua, đã có trên 100 lượt trẻ em lang thang hoặc có nguy cơ lang thang được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau như: hỗ trợ hồi gia, trở lại trường học, tiếp cận với các dịch vụ y tế, hỗ trợ học nghề... Tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích chỉ còn 0,2%, giảm ½ so với trước khi thực hiện Chỉ thị. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi/1000 sinh ra sống giảm gần 2%; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi/1000 sinh ra sống giảm gần 4%. Tỷ lệ trẻ em dưới 60 tháng tuổi suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) giảm hơn 6%; tỷ lệ trẻ em dưới 60 tháng tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) giảm hơn 12%. 100% trạm y tế cấp xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức cân kết hợp với uống Vitamin A cho nhóm trẻ từ 0 - 60 tháng tuổi. Cùng với đó, các chương trình dự án khác như: tiêm chủng mở rộng, phòng chống thiếu Iốt... cũng được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi từ 3-5 tuổi đến lớp đạt 94,1%. Trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN đạt 100%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN  đạt 99,6%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt 97,3%. Tỉnh đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức 1 từ năm 2006 và được duy trì cho đến nay. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 11-14 có bằng tiểu học: 98,4%; tỷ lệ huy động tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6: 99,7%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 98,5%; tỷ lệ học sinh THCS lưu ban và bỏ học dưới 1%; đối tượng 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS  92,2%. 141/141 xã, phường, thị trấn duy trì phổ cập giáo dục THCS (100%);  9/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ Huyện đảo Cồn Cỏ mới thành lập) đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Năm 2005, tỉnh Quảng Trị đã được công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở và được duy trì cho đến nay. Quảng Trị đã thành lập Trường Trẻ em khuyết tật; hiện có 120 trẻ khuyết tật nặng học theo mô hình chuyên biệt; hầu hết số trẻ khuyết tật nhẹ được tạo điều kiện hòa nhập tại các trường học trên địa bàn.

Bên cạnh đó công tác xã hội hóa chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngày càng phát triển rộng khắp. Từ năm 2012 đến nay, bình quân mỗi năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh huy động được từ 7 - 8 tỷ đồng góp phần thực hiện tốt chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, một số tổ chức quốc tế như : Zhishan, FPT, chương trình hội Bảo trợ trẻ em nhiễm chất dioxine tại Pháp…đã hỗ trợ xây dựng các công trình lớp học, nhà nội trú cho học sinh; trao học bổng dài hạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trẻ em nhiễm dioxien, trẻ em mồ côi, khám sàng lọc và phẩu thuật miễn phí cho trẻ em bị các bệnh về mắt, tim, sứt môi, hở hàm ếch, chân tay khèo…với số tiền lên đến hàng chục tỷ VNĐ. Tỉnh cũng đã bố trí quỹ đất, đầu tư kinh phí từ nhiều nguồn ngân sách để xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em hoặc trong đó có đối tượng trẻ em hưởng lợi.

Trong thời gian qua, bộ máy làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh do UBND tỉnh thành lập gồm 7 thành viên, gồm đại diện lãnh đạo các ngành liên quan. Ở các huyện, thị xã, thành phố, Phòng LĐTBXH bố trí 01 cán bộ chuyên trách công tác BV, CSTE. Các xã, phường, thị trấn cán bộ chuyên trách LĐ-TB&XH kiêm thêm công tác BV,CSTE. Hiện nay một số đơn vị cấp huyện, cấp xã đã thành lập Ban điều hành BVTE và Ban BVTE. Với chức năng là cơ quan trực tiếp phụ trách công tác trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đổi mới, đặc biệt, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành làm tốt công tác trẻ em. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý trẻ em ngày càng hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Thời gian đến, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp cụ thể, hoạt động thiết thực huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vì hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, góp phần quan trọng để tỉnh từng bước thực hiện mục tiêu “Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020”. Hoành Anh Tuấn

       

1626 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 699
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 699
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78248327