Phòng chống đại dịch COVID-19 và những đóng góp tích cực của các cấp Mặt trận 

(Chinhphu.vn) – Với sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của nước ta đã đạt được những thành công bước đầu quan trọng. Trong thành công chung đạt được có vai trò hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp, qua đó qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội.
Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2020 diễn ra vào ngày 8/7. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2020 vừa mới diễn ra ngày 8/7, ý kiến phát biểu của các đại biểu đều khẳng định những đóng góp tích cực của các cấp Mặt trận trong cuộc chiến chung chống đại dịch COVID-19.

Hội nghị nhấn mạnh, trên cơ sở sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động, tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch và hỗ trợ nhân dân và đạt được kết quả nổi bật ở 3 lĩnh vực. Thứ nhất là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch. Thứ hai là phát động, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Thứ ba là giám sát phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã rất chủ động và kịp thời quán triệt, triển khai công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến sâu rộng trong toàn hệ thống Mặt trận. Đã ban hành 12 văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, các tổ chức tôn giáo; tổ chức 4 hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai nhiệm vụ và 2 Lễ phát động vận động toàn dân hưởng ứng thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ phòng, chống dịch; vận động nhân dân tham gia ủng hộ và nhắn tin ủng hộ.

Ngày 17/3/2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động trực tuyến toàn quốc vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”.

Ngay sau Lễ phát động ở trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam 27/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Lễ phát động và 36/63 tỉnh, thành phố đã phát động bằng văn bản và hướng dẫn.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1407 để tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực ủng hộ cho các lực lượng trên tuyến đầu và nhân dân các địa phương trong vùng dịch.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức hàng loạt các hoạt động thiết thực hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là chăm lo hỗ trợ những đối tượng yếu thế bị tác động bởi ảnh hưởng của đại dịch với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo như: lắp đặt các trạm rửa tay dã chiến; mô hình "Siêu thị 0 đồng", chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", chương trình “Một triệu ly sữa”...

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương được trên 2.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở số tiền và hàng tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ tiền và hiện vật đến đối tượng sử dụng.

Đồng thời, ngay từ khi có dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp đã chủ động, tích cực triển khai công tác giám sát công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, “Hưởng ứng, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi ‘Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19’ và đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ; sức mạnh đại đoàn kết - bản chất tốt đẹp của chế độ ta - niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước một lần nữa được khẳng định rõ nét”.

 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2020. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2020, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; cho rằng không chỉ vừa vận động tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có những cách thức đổi mới phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh, huy động được sự tham gia rộng rãi, to lớn của các tổ chức thành viên, nguồn lực của nhân dân tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh; giám sát quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

“Có thể nói, thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn có vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Qua việc đoàn kết phòng, chống dịch bệnh, MTTQ đã tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, góp phần cho nhiệm vụ năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhận định.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, đại dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới đang đặt ra nhiều thách thức với đất nước ta, vì vậy, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục chú trọng đến việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vừa phòng chống dịch bênh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống người dân.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát phản biện, MTTQ Việt Nam quan tâm giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đến người dân đặc biệt là người dân khó khăn, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, từ đó tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để gửi tới Chính phủ những khó khăn trong quá trình thực thi chính sách hỗ trợ.

Tại Hội nghị, các đại biểu Mặt trận khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong nỗ lực, chủ động, tích cực góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu kép là vừa tham gia phòng chống đại dịch COVID-19 vừa triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nguyễn Hoàng

73 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 914
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 914
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23101448