Phát triển đảng viên trong học sinh phổ thông trung học đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

Phát triển đảng viên trong học sinh phổ thông trung học được Đảng bộ huyện Gio Linh xác định là khâu đột phá, ngày 03/10/2023 Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/HU về “Phát triển đảng viên trong học sinh phổ thông trung học trên địa bàn huyện Gio Linh” và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Căn cứ Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy, chi bộ các trường THPT Gio Linh, THCS & THPT Cửa Việt, THCS & THPT Cồn Tiên đã tập trung triển khai Kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh phổ thông trung học tại các trường học. Các chi bộ nhà trường xác định mục đích bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tạo động lực tích cực cho học sinh THPT thi đua vươn lên trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, nhân cách, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng góp phần phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa, phát triển của Đảng. Từ việc xác định mục đích đúng đắn, chi bộ các trường học đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh THPT của đơn vị mình. Tiêu biểu như, chi ủy chi bộ trường THPT Gio Linh đã tổ chức buổi gặp mặt 95 đoàn viên ưu tú khối 11, 12 để trao đổi các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Cũng cách làm này, nhưng Chi ủy chi bộ trường THCS & THPT Cửa Việt, Chi ủy chi bộ trường THCS & THPT  Cồn Tiên đã tổ chức gặp mặt 38 đoàn viên ưu tú khối 11, 12 và  mời các bậc phụ huynh cùng dự. Tại các buổi gặp mặt, các phụ huynh và học sinh đã được nghe Bí thư đoàn trường báo cáo kết quả phấn đấu, rèn luyện của các đoàn viên; phát biểu nhận thức của đoàn viên và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; phát biểu của các bậc phụ huynh; phát biểu của Bí thư chi bộ nhà trường trong việc tạo mọi điều kiện để các em học sinh có môi trường, điều kiện phấn đấu học tập, rèn luyện và cũng mong muốn luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của địa phương để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh khối trường THPT trên địa bàn huyện.

Những kết quả bước đầu đạt được nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng trong Kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh phổ thông trung học trên địa bàn huyện Gio Linh. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch  cần sự vào cuộc thường xuyên, chặt chẽ của các địa phương, cơ quan, đơn vị từ việc xây dựng Kế hoạch về bồi dưỡng, kết nạp đảng viên của các chi bộ nhà trường; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú của Đoàn trường cho chi bộ; biên soạn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp; Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình phụ huynh học sinh trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong học sinh THPT và kết nạp đảng viên tuổi 18 tại địa bàn khu dân cư; các Đảng ủy, chi bộ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thẩm tra, xác minh lý lịch, thực hiện tốt thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp đảng./. Hồng Nga-Huyện ủy Gio Linh

526 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1063
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1063
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78870482