Phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp tỉnh Quảng Trị trong phát triển nông nghiệp 

Để góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phát triển nông nghiệp, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Trong năm 2018, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân liên kết với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều sản phẩm như: gạo hữu cơ, gạo sạch canh tác tự nhiên, cà phê, hồ tiêu sạch, rau sạch...phối hợp xây dựng thường hiệu sản phẩm hàng hóa cho hội viên; đồng thời hướng dẫn đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp từ đầu năm với 43.840 hộ tham gia đăng ký, 26.759 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, đạt 133,8%( chỉ tiêu 20.000).

Các cấp Hội chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Năm 2018, Hội đã trực tiếp mở 05 dạy nghề cho 135 hội viên, đạt 68% (chỉ tiêu dạy nghề 200hv), Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX mở 86 lớp học nghề với 2.619 hội viên tham gia, đạt 130%(chỉ tiêu 2.000 hv), tập huấn KHKT 115 lớp với 8.034 hội viên tham gia.  Phối hợp với Trung tâm Môi trường Nông thôn TW Hội tổ chức 02 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường biển tại các xã ven biển với 200 hội viên tham gia. Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất và xử lý môi trường cho 100 cán bộ Hội cơ sở và cung cấp chế phẩm vi sinh BIOQTAMIC cho hội viên nông dân và hỗ trợ 73 kg chế phẩm thực hiện mô hình. Phối hợp thẩm định khuyến công năm 2018 hỗ trợ cho 05 hộ hội viên các thiết bị, máy móc dây chuyền. Lồng ghép các Hội nghị triển khai chủ trương hỗ trợ lãi suất mua máy nông nghiệp theo Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ cho hàng trăm hội viên; đã hướng dẫn trực tiếp giúp 04 hộ đủ điều kiện làm hồ sơ được vay vốn và phối hợp các Công ty, doanh nghiệp chuyển giao 36 chiếc máy nông nghiệp các loại, trị giá 3.270 triệu đồng bằng tiền vay được hỗ trợ lãi suất.

Năm 2018, nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý đã hỗ trợ thiết thực giúp hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập. Đến ngày 30/11/2018, tổng dư nợ Quỹ HTND 17.437.271.810 đồng, trong đó vốn TW Hội 8.165.025.810 đồng, cấp tỉnh 3.201.682.000 đồng, cấp huyện 6.070.564.000 đồng, nợ quá hạn dưới 1%;  Tín chấp qua Hội Nông dân cơ sở, dư nợ Ngân hàng CSXH 772.094 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn 1.883,4 triệu đồng, gồm 630 Tổ TK&VV với 22.265 hộ vay. Dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT  592.154 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn 874 triệu đồng, gồm 265 Tổ VV với 10.547 hộ vay. Dư nợ Ngân hàng Liên Việt 122.160 triệu đồng, với 3.796 hộ vay, nợ quá hạn 2,863 triệu đồng.

Từ nguồn vốn trên, đã xây dựng được 141 mô hình kinh tế tập thể do Hội hướng dẫn, hỗ trợ. Điển hình như: Mô hình HTX Nông nghiệp Công bằng Sa Mù, mô hình Tổ hợp tác Trồng cây Hồ tiêu ở thôn Hướng Hải, xã Hướng Phùng( huyện Hướng Hóa); HTX trồng cây ăn quả ở Thị trấn Bến Quan, mô hình 2,6 ha Thanh Long ruột đỏ ở xã Vĩnh Thủy, Câu lạc bộ cây Hồ tiêu ở xã Vĩnh Tân( huyện Vĩnh Linh); mô hình HTX nuôi trồng thủy hải sản Bình Hải(xã Gio Bình) với 08 thành viên; mô hình canh tác tự nhiên trên cây lúa với diện tích 11ha ở xã Triệu Tài; mô hình rau sạch ở Triệu Đông 01 ha với 32 hộ tham gia; mô hình Tổ nuôi lợn ở xã Hải Thượng, mô hình Tổ nuôi bà ở xã Hải Khê( huyện Hải Lăng); 3 tổ liên kết ký hợp đồng bao tiêu mủ cao su với Nhà máy cao su Cam Lộ; mô hình đậu xanh và lạc ở xã Ba Lòng, mô hình dưa hấu ở Phú Thành, xã Mò Ó ( huyện Đakrông); Tổ trồng hoa, tổ trồng cây cà gai leo ở phường An Đôn( TX Quảng Trị); sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP ở phường Đông Thanh (Đông Hà)... Từ đó, Hội đã chủ động phối hợp xây dựng được các thương hiệu sản phẩm: Dưa hấu Phú Thành, rượu men lá Ba Nang, rượu cần Nhất Hùng, chuối Hướng Hóa…

Những hoạt động thiết thực của Hội Nông dân trong năm 2018 đã góp phần tạo điệu kiện thuận lợi để nông dân Quảng Trị ngày càng mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Thủy Phương

332 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 309
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 310
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55941898