PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI CỰU CHIẾN BINH VỮNG MẠNH  

Nhân Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022-2027, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI CỰU CHIẾN BINH VỮNG MẠNH

Quảng Trị - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng thời kháng chiến, là vùng đất phải chứng kiến và oằn mình trong nỗi đau chiến tranh, chia cắt của dân tộc trong nhiều thời kỳ lịch sử, Quảng Trị cũng là bản hùng ca nơi tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, nơi cháy lên hy vọng và niềm tin bất diệt về khát vọng hòa bình, thống nhất và tương lai tươi sáng của Tổ quốc, nơi tỏa sáng những tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của các thế hệ Cựu chiến binh (CCB) vì độc lập, tự do của Tổ quốc, viết nên trang lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam. Sự anh dũng này được Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định: “Chúng ta đã chịu đựng được không phải chúng ta là gang thép, vì gang thép cũng chảy với bom đạn của chúng, mà chính chúng ta là những con người, những con người thực sự, những con người Việt Nam với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trước Tổ quốc, trước thời đại”.

Khi đất nước hòa bình, những chiến sĩ cách mạng ấy vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết của thời trẻ, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong các lực lượng cách mạng, các đồng chí CCB Quảng Trị trở về đời thường, mang theo tài sản duy nhất và vô giá là truyền thống bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện trong khói lửa của chiến tranh,  đem ý chí và nhiệt tình cách mạng cùng những kinh nghiệm, kiến thức đã được tích luỹ từ những năm tháng sống trong quân ngũ để tập hợp trong một mái nhà chung là Hội Cựu chiến binh.

Trải qua quá trình hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã tự khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, là tổ chức đáng tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Điều đó được thể hiện rõ trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh đã chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định trong mọi tình huống, coi trọng giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho hội viên; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm; sáng tạo trong lao động, sản xuất và huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 5 năm qua đã có hơn 300 lượt hội viên CCB đạt danh hiệu “ sản xuất- kinh doanh giỏi” các cấp, 86 doanh nghiệp nhỏ và vừa do CCB làm chủ, 20 hợp tác xã, 81 tổ hợp tác, 354 trang trại, 1.242 gia trại, 1.417 hộ kinh doanh dịch vụ, thu hút 11.574 lao động.

Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, Hội đã chủ động, tích cực tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách, đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; giới thiệu hội viên ưu tú tham gia cấp uỷ và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2020-2025, đã có 1.196 hội viên CCB trúng cử cấp ủy các cấp; 588 hội viên là đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và cần thiết”, các cấp hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm đối với việc vận động, tập hợp Cựu quân nhân, các cấp hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập Ban liên lạc truyền thống, Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở cơ sở nhằm phát huy bản chất, truyền thông “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đã thu hút, động viên hơn 22.000 người tham gia. Trong công tác chính sách hậu phương quân đội, Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các Cựu chiến binh, đặc biệt là đối với các Cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn đậm nét về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, uy tín, nhiệt tâm, tận tụy với hoạt động Hội và lợi ích của hội viên, của xã hội; được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao, Nhân dân tin yêu và ủng hộ, đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.

Với những thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được Chủ tịch Nước tặng 01 Huân chương Độc lập hạng Ba, 01 Huân chương Lao động hạng Ba và được tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đây là những phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận kết quả đóng góp tích cực của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong toàn tỉnh

Bước vào tình hình mới với thời cơ, thuận lợi và khó khăn đan xen, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp; cựu chiến binh, cựu quân nhân rèn luyện, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân vào tổ chức hội, câu lạc bộ, ban liên lạc truyền thống, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Động viên cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống các mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Để thực hiện điều đó, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Công tác cựu chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Vì vậy, các cấp uỷ, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò, nhiệm vụ của hội cựu chiến binh. Tăng cường lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động; phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; phổ biến kịp thời những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất trong phối hợp với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể với hội cựu chiến binh trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ hai: Từ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà, từ mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”, Hội cần xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tham gia và đề xuất đảm nhận các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất; phát triển các ngành nghề trong nông thôn; tạo điều kiện cho hội viên liên doanh, liên kết, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp và cùng nhau góp vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện 03 mục tiêu lớn của quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba: Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, theo hướng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên là trung tâm, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác Hội, tham gia chuyển đổi số - mỗi Cựu Chiến binh là một công dân số. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên và Nhân dân. Phát huy hiệu quả mô hình Hội Cựu Chiến binh tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thứ tư: Trước những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, một bộ phận giới trẻ đang có những biểu hiện sống lệch lạc thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành luật pháp, xem nhẹ và dần xa rời truyền thống cách mạng. Trước thực trạng đó, công tác giáo dục cách mạng cho đoàn viên, thanh niên là hết sức cần thiết. Vì vậy, các cấp Hội cần phối hợp với Đoàn Thanh niên  giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống phong phú, phù hợp với tuổi trẻ; phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy bản chất cách mạng và truyền thống đoàn kết, kiên cường, gương mẫu, vượt khó, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tin tưởng các thế hệ CCB tỉnh Quảng Trị sẽ luôn giữ mãi hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", luôn vững bước trên con đường tự khẳng định mình qua nhiều cách làm sáng tạo trong hoạt động Hội, linh động hơn trong phát động phong trào Cựu chiến binh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp và phát triển, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của các cấp Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh./.

186 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 509
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 509
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55666178